Στοιχεία επικοινωνίας δικαστηρίου

Ταχυδρομική διεύθυνση Oδός Φράγκων 2-4, Κ.Α.: 546 26
Τηλέφωνο:2310-594281 Fax:2310-594280

Χάρτης πρόσβασηςΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΕΛΕΤΛΙΔΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ Δ.Δ. 2310594222 proedros@dprotodikeio-the.gr
Γραμματεία Προέδρου 2310594219

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ 2310594275
Ν. ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ 2310594278
Ν. ΠΕΤΡΕΛΛΗ 2310594221
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2310594221 lib@dprotodikeio-the.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2310594271 nep@dprotodikeio-the.gr
Σ. ΚΟΦΙΝΗΣ, Πρωτοδίκης Δ.Δ.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 2310 594281 prgr@dprotodikeio-the.gr
Α. ΠΑΡΗΓΟΡΗ 2310 594282

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ζ. ΤΑΛΙΚΑΤΖΗΣ 2310 594277
Β. ΜΑΚΑΡΝΑΤΖΟΓΛΟΥ 2310 594267

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α' ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μερόπη Τσουλούφη, Πρόεδρος Δ.Δ., Γραφείο 126 2310 594141
Β. ΚΑΤΟΥΡΤΖΙΔΗΣ 2310 594182
Γ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ 2310 594183

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Β' ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ι. Λαμπίρη, Πρωτοδίκης Δ.Δ., γραφείο 125 2310 594143
Δ. ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗΣ 2310 594197
Μ. ΤΣΩΝΗ 2310 594198

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Π. Μπίντας, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., γραφείο 219 2310 594260
Ι. ΜΠΑΖΙΑΚΟΥ 2310 594190
Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 2310 594188

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α. Σατλάνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., γραφείο 225 2310 594218
Π. ΚΙΡΜΠΑΣΗ 2310 594194
null 2310 594196

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε' ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Π. Τούμπος, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., γραφείο 221 2310 594220
Ξ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 2310 594187
Α. ΧΑΖΑΡΙΔΟΥ 2310 594185

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Θ. Ταραβίρα, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., γραφείο 55 2310 594164
Ε. ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ 2310 594179
Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 2310 594180

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ζ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ζ. Μπόσδα, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., γραφείο 52 2310 594170
Μ. ΒΛΑΧΑΤΗ 2310 594376
Μ. ΓΚΑΓΚΑΡΙΔΗΣ 2310 594377

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η' ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ε. Χρυσάφη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., γραφείο 121 2310 594149
Ι. ΚΟΥΤΕΡΑΝΗ 2310 594372
Π. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 2310 594373

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Θ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Κ. Παπάζογλου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., γραφείο 51 2310 594172
Α. ΑΥΓΕΡΙΔΟΥ 2310 594371
Π. ΓΚΙΝΤΣΙΔΗΣ 2310 594370

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ι' ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α. Κοντού (Προεδρεύουσα), Πρωτοδίκης Δ.Δ., γραφείο 122 2310 594147
Α. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ 2310 594361
Γ. ΜΠΟΖΗ 2310 594362

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α. Ταγαράκης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., γραφείο 124 2310 594145
Α. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 2310 594193
Α. ΣΚΙΑ 2310 594192

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΒ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α. Μπούζη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., γραφείο 54 2310 594166
Ο. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 2310 594364
Κ. ΔΑΡΔΑΣ 2310 594363

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΓ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α. Τσιλιμιγκάκης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., γραφείο 53 2310 594168
Κ. ΖΕΡΦΥΡΙΔΗΣ 2310 594378
Σ. ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 2310 594385

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΔ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Π. Συνιόλας, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., γραφείο 120 2310 594151
Χ. ΣΟΦΤΑ 2310 594368
Δ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ 2310 594365

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΕ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α. Μάλλιαρη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., γραφείο 50 2310 594174
Λ. ΛΑΓΟΣ 2310 594374

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Α. ΣΟΦΙΑΔΟΥ 2310 594158
Σ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 2310 594379
Ν. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ 2310 594381

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Γ. ΓΙΑΝΝΟΥ 2310 594272
Ι. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 2310 594269
Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2310 594268

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ν. ΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 2310 594264
Μ. ΤΥΡΗ 2310 594262
Σ. ΛΟΥΛΟΥΔΗ 2310 594263