Το κτίριο: Ιστορικά και Αρχιτεκτονικά στοιχεία

To Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στεγάζεται κατά το ήμισυ σε μέρος του κτιρίου αποκαλούμενου και ως «παλαιό κτίριο», στο οποίο στεγάζεται και το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, το οποίο κτίσθηκε το έτος 1926 και χαρακτηρίσθηκε με την 22418/1513/12-6-1986 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία ως αξιόλογο δείγμα αρχιτεκτονικής με πολλά νεοβυζαντινά στοιχεία στη μορφολογία των όψεων και κατά το λοιπό ήμισυ σε κτίριο μοντέρνας κατασκευής (αποκαλούμενο και ως «νέο κτίριο») ημικυκλικής προβολής με το μεγαλύτερο μέρος της εξωτερικής του όψης καλυμμένο με υαλοπίνακες, το οποίο συνδέεται με το ανωτέρω «παλαιό κτίριο» με τέσσερεις μεταλλικές γέφυρες ευρισκόμενες στα επίπεδα των αντιστοίχων ορόφων εντός εσωτερικού αιθρίου κατασκευασμένου εξ ολοκλήρου από υαλοπίνακες, το οποίο συνδέει αρμονικά τα δύο κτίρια.

Πέρα από το αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον του συνόλου της κατασκευής και του αρμονικού «δεσίματος» του κλασσικού με το μοντέρνο, το παλαιό κτίριο είναι συνδεδεμένο με την ιστορία της Θεσσαλονίκης, αφού στέγαζε ένα από τα πρώτα ιδιωτικά σχολεία της πόλης, τη Γαλλική σχολή αρρένων «S. J. B. De La Salle» (γνωστή ως «ΔΕΛΑΣΑΛ») ή Σχολή των Φρέρηδων. Η Σχολή ιδρύθηκε το 1888 από μέλη της «Κοινότητας των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολών» (Freres), δεχόταν μαθητές εσωτερικούς, ημιτρόφιμους και εξωτερικούς, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει το έκτο έτος της ηλικίας τους και αρχικά στεγαζόταν σε κτίριο της οδού Γιαννιτσών. Το 1895 μεταφέρθηκε στην οικία της οικογένειας Σαρνώ, στην οδό Φράγκων 10 (σήμερα 2-4), και, στη θέση αυτή, μετά τη κατεδάφιση της οικίας, κτίσθηκε το ήδη υπάρχον κτίριο. Με τη Γαλλική Σχολή συστεγάζεται το 1965 η τεχνική Σχολή «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ενώ το 1968 η Γαλλική Σχολή απομακρύνεται οριστικά σε άλλη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η λειτουργία του Διοικητικού Πρωτοδικείου στο κτίριο της οδού Φράγκων 2-4 ξεκίνησε το Δεκέβριο του 2003.